Resolution by the Committee on Energy Market (ENVI)

De Assemblee,

Vaststellende dat:

 1. In de Benelux minder dan 20% van het energieverbruik hernieuwbaar is,
 2. Slechts 2% van de opgewekte energie in Europa gewonnen wordt uit waterstof,
 3. Waterstof tot nu toe voornamelijk gebruikt wordt in de industriële sector,
 4. 96% van het bestaande waterstof grijze waterstof (*1) is dat geproduceerd wordt met aardgas, wat leidt tot hogere CO2 uitstoot,
 5. Groene waterstof (*2) tot vijf keer duurder is dan aardgas, als gevolg van het complexe elektrolyseproces,
 6. Waterstoftransport een lage laadcapaciteit heeft vanwege de vereiste hoge druk; 

Vraagt daartoe de regeringen: 

 1. Belasting op groene energie af te schaffen;
 1. Meer budget toe te wijzen aan onderzoek naar en productie van bestaande en toekomstige groene energiebronnen;
 1. Belastingvoordelen te bieden aan consumenten die overstappen van grijze naar groene energie;
 1. Wetmatige restricties op import van groene waterstof te versoepelen;
 1. Een keurmerk op te zetten voor bedrijven die gebruik maken van groene waterstof;
 1. Meer budget toe te wijzen aan onderzoek naar efficiënte vormen van waterstoftransport;
 1. Pijplijnen die zijn aangelegd voor transport van gas om te vormen naar pijplijnen voor waterstoftransport.

*1:  Grijze waterstof is waterstof die geproduceerd is uit fossiele brandstoffen.

*2:  Groene waterstof is waterstof die geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen, en is niet vervuilend noch belastend voor het milieu.