Resolution by the Committee on Sustainabily Mobility (TRANS)

“Sustainable mobility refers to the development and subsidisation by states of modes of transportation that are less harmful to the environment, such as public transportation and cycling. Sustainable Mobility is considered one of the cornerstones of the European energy transition, and the EU recommends all cities develop Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) in order to achieve this goal. Considering its 2020 declaration on the role of bicycles as a safe alternative in urban mobility, what should the Benelux Union do to continue supporting Sustainable Mobility?”

Topic statement

De Assemblee

Vaststellende dat:

  1. Reizen per trein in de Benelux duurder is dan reizen per auto,
  2. Vrachtvervoer in de Benelux en de EU voornamelijk bestaat uit koolstof-intensieve vervoersmiddelen zoals vrachtwagens en boten, waar maar 7% van het vrachtvervoer bestaat uit treinen,
  3. Fietsveiligheid een obstakel vormt voor fietsen als vorm van transport in delen van de Benelux,
  4. Openbaar vervoer in de Benelux regelmatig logistieke problemen zoals vertragingen en storingen ervaart, waar gebruiksgemak een belangrijke factor is voor reizigers;

Vraagt daartoe de regeringen:

  1. Infrastructuur bouwprojecten op te zetten in steden in de Benelux, waaronder het  aanleggen van autovrije wegen, fietspaden en zebrapaden;
  2. Het treinnetwerk tussen Antwerpen en Rotterdam te verbeteren, en aantrekkelijker te maken voor vrachtvervoer;
  3. Op stations in de Benelux meer informatievoorziening over internationaal treinverkeer aan te bieden;
  4. Communicatie tussen verschillende vervoerders te bevorderen.