Resolution by the Committee on Just Transition (CLIM)

De Assemblee, 

Vaststellende dat:

 1. De overconsumptie van grijze energie (*1) in onze maatschappij drastische gevolgen heeft voor klimaatverandering,
 1. De fossiele brandstoffen sector negatief getroffen wordt door een overgang naar duurzame energie (*2),
 1. Het gebruik van openbaar vervoer in België en Nederland duur is, terwijl het openbaar vervoer in Groothertogdom Luxemburg sinds februari 2020 gratis is,
 1. Communicatie van energieleveranciers ontransparant is, wat bijdraagt aan fluctuatie van energieprijzen in de Benelux,
 1. De bevolking onvoldoende geïnformeerd is over de vooruitgang op vlak van, de maatschappelijke en financiële voordelen van, en eventueel foutieve opvattingen over groene energie (*3),
 1. Er een gebrek is aan communicatie en samenwerking tussen beleidsmakers en universiteiten over ontwikkelingen in duurzame technologie

Vraagt daartoe de regeringen: 

 1. Meer budget toe te wijzen aan duurzame infrastructuur met efficiënt energiegebruik;
 1. Omscholingsprogramma’s op te stellen en te subsidiëren voor werknemers in de fossiele brandstoffen sector; 
 1. De belasting op het gebruik van auto’s en de subsidies voor openbaar vervoer geleidelijk te verhogen, met het streven naar gratis openbaar vervoer in de gehele Benelux; 
 1. In dialoog met energieleveranciers te adviseren om consumenten te voorzien in een gedetailleerde kostenberekening; 
 1. Een mediacampagne in te voeren over de voordelen van duurzame energie, die uitgezonden wordt op onder andere nationale televisie- en radiozenders, kranten en sociale media;
 1. Bijeenkomsten te organiseren waar beleidsmakers en academici informatie uitwisselen over onderzoek naar duurzame technologie. 

*1: Grijze energie is energie die gewonnen wordt uit uitputbare bronnen, waaronder fossiele brandstoffen als gas en steenkool. Dit proces veroorzaakt ook het ontstaan van broeikasgassen. 

*2: Bollen, A., Van Humbeeck, P., & Lamote, A. (2011). Energie voor een groene economie: hernieuwbare energie: hoe en waarom?

*3: Groene energie is hernieuwbare energie die niet vervuilend noch belastend is voor het milieu