Legal Information

The following information is only available in Dutch as European Youth Parliament The Netherlands (Stichting Europees Jeugdparlement Nederland) is a legal entity in The Netherlands

STICHTINGSINFORMATIE

Nationaal Secretariaat

Stichting Europees Jeugdparlement Nederland (SEJN)
Mariëtte Peutz, Voorzitter
C. Fockstraat 112
2613 DJ Delft
Nederland

Tel. +31 (0)84 869-1833
Mail: [email protected]

Rekening nummer: 212274856
Op naam van: S.E.J.N.
Bank naam: Triodos Bank N.V.
IBAN: NL96TRIO0212274856
BIC: TRIONL2U
Fiscaal nummer: 807589652

Stichting Europees Jeugdparlement Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
RSIN: 807589652

Bestuurssamenstelling (2021-2022): Mariëtte Peutz (Voorzitter), Joris Dietz (Secretaris & Internationaal Coördinator), Suzanne van Spijker (Penningmeester), Saskia van Berloo (Nationaal Coördinator), Aniek Wiegand (Regionale Conferentie Coördinator), Tim van Woezik (HR Coördinator).

Alle mensen die zich inzetten voor SEJN doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

De doelstelling van SEJN is statutair vastgesteld als ‘De stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan een beter functioneren van de samenwerking tussen volkeren en landen, zoals deze zich ontwikkelt binnen de Europese Unie en haar onderdelen. De stichting richt zich daarbij speciaal op jongeren’.

Kamer van Koophandel nr. 28077139
Volgens de statuten van Stichting Europees Jeugdparlement Nederland is de stichting formeel gevestigd in Apeldoorn.

Internationaal secretariaat

European Youth Parliament
Schwarzkopf Stiftung
Sophienstraße 28-29
10187 Berlijn
Duitsland
Tel: +49 30 726 21 95 42
Fax: +49 30 97 00 50 96
Mail: [email protected]
Site: www.eyp.org

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING

Door uw school of uzelf in te schrijven gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Betaling

Bij het inschrijven voor deelname van de conferenties wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de volgende betalingsregeling.

De deelnamekosten van een Regional Selection Conference bedragen 275 euro per delegatie van maximaal 8 leerlingen bij inschrijving en betaling vóór 31 september 2020, anders 300 euro. Voor een individuele aanmelding bedragen de kosten 40 euro. Als bewezen kan worden dat deelnamekosten niet kunnen worden voldaan, is een tegemoetkoming mogelijk in overleg met de penningmeester. Voor de National Selection Conference (NSC) bedragen de deelnamekosten 600 euro per delegatie. Uiterlijke datum voor uw betaling is zoals aangegeven op de factuur.

Restitutie

Restitutie van de deelnamegelden bij afmelding is mogelijk tot maximaal 2 weken voor aanvang van de conferentie, indien er een geldige reden wordt opgegeven (in overleg met de penningmeester). Bij afmelding minder dan 2 weken voor de sessie is restitutie niet mogelijk en dient de school het eventueel verschuldigde bedrag nog steeds te voldoen. Uitzonderingen kunnen bij bijzondere omstandigheden worden gemaakt in overleg met de penningmeester. Mocht de conferentie geannuleerd worden (om andere redenen dan een late afmelding van uw school) dan boeken wij het volledige bedrag aan uw school terug.

U kunt het bedrag overmaken naar de volgende rekening (u krijgt ook altijd een factuur opgestuurd):

Triodos Bank
Rekeningnummer: NL96 TRIO 0212 2748 56
Op naam van: S.E.J.N.
O.v.v.: [De naam van uw school]

2. Deelnemers en welzijn

De voorrondes bieden plaats aan delegaties van 8 leerlingen per school. Stichting Europees Jeugdparlement Nederland doet haar uiterste best om een conferentie van hoge kwaliteit neer te zetten, met interessante thema’s, gastsprekers, mooie locaties en goede begeleiding. We verwachten dan ook dat de leerlingen zich hiernaar gedragen en respectvol omgaan met de locatie en de andere deelnemers. Het bestuur van SEJN behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen van het evenement bij grensoverschrijdend gedrag.

SEJN heeft twee vertrouwenspersonen die aanwezig zullen zijn tijdens alle conferenties, met wie deelnemers te allen tijde in vertrouwen kunnen praten. Daarnaast is er ook een nationale vertrouwenspersoon die benaderd kan worden wanneer nodig. Klik hier voor meer informatie over ons welzijn en integriteitsbeleid.

3. Selectie

Tijdens de voorrondes beoordeelt een jury de prestaties van de deelnemende delegaties op basis van de jurycriteria van EJP Nederland. De jury maakt een zo gebalanceerd mogelijke afweging en selecteert delegaties voor de National Selection Conference (NSC). Bij inschrijving gaat u akkoord met het feit dat u de beslissing van de jury zult respecteren; er is geen discussie mogelijk over het resultaat van de selectieprocedure. Bij eventuele selectie voor de NSC is het niet mogelijk om leerlingen te vervangen. Als enkele leerlingen niet mee kunnen dan is het dus niet mogelijk om die te vervangen door leerlingen die niet hebben meegedaan aan de Regionale Selectie Conferenties. De delegatie neemt in dit geval in kleinere samenstelling deel aan de conferentie. Dit heeft geen invloed op de kans om uitgenodigd te worden op internationale evenementen. Mocht niemand van de schooldelegatie in staat zijn de NSC bij te wonen dan wordt de best presterende school op basis van de lijst van de verschillende jury’s uitgenodigd.

De Jury criteria die worden toegepast zijn hier te vinden.